Beelddrager

The mind will always give up pain for learning

 

ACTUEEL / OPEN VOOR INSCHRIJVING

 

BIJ- EN NASCHOLINGEN

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING ZORGPROFESSIONALS EN ONDERWIJSGEVENDEN

 

Maximaal 4 deelnemers per live nascholing.

 

Wat zegt de tekening...

 ... in een zorgverleningsproces?

 

Beelddrager biedt 5 tweedaagse (HBO niveau) geaccrediteerde nascholingen over de meerwaarde van het inzetten van tekeningen in een zorgverleningstraject.

Voor professionals in de zorg (therapeuten, counselors, coaches, kindercoaches, psychologen) en onderwijsgevenden.

Beelddrager is een door CRKBO erkende instelling. De accreditatiepunten van een aantal beroepsorganisaties vind je onder de nascholingen vermeld.

Logo CRKBO Instelling resized 50

Het STAP-budget is niet van toepassing op zelfstandige zorgaanbieders.

Ben je complementaire - en/of reguliere zorgverlener en werk je als zelfstandige dan blijven trainingskosten gewoon aftrekbaar voor je inkomstenbelasting. Als je ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, verandert er niets voor jou. Als je studiekosten zakelijke kosten zijn, kun je ze nog steeds aftrekken van je winst.

 

Algemene Voorwaarden van praktijk Beelddrager met o.a. de

annuleringsvoorwaarden nascholingen en andere studieactiviteiten
en de klachtenprocedure.

 

Ervaringen van deelnemers in sleutelwoorden:

voldoening gevend - veilig - leerzaam - gezellig - ontroerend respectvol -verdiepend - grote praktische waarde voor mezelf en mijn cliënten/cliëntjes - positief -professioneel

 

Deze bij- of nascholingen bieden je de mogelijkheid kennis te maken met (of verdiepen en uitbreiden van) de symbolische taal van tekeningen en de therapeutische toepassingen voor je doelgroep en jezelf. Het zelf ervaren van tekenen en het leren analyseren van je eigen tekening in een veilige groepssetting zijn daarvoor de belangrijkste middelen. Door in te schrijven committeer je je aan de vertrouwelijkheid tijdens de bij- en nascholingsdagen. Daarnaast krijg je een praktische opdracht, bijbehorende theorie en een reader. Zo krijg je een reëel inzicht in de mogelijkheden om tekeningen therapeutisch te benutten met jouw specifieke doelgroep.

 

Er zijn vier verschillende thema-nascholingen en een masterclass. Je kunt een thema kiezen dat je voorkeur heeft.
Om de Masterclass te volgen moet je minimaal 2 andere nascholingen hebben gevolgd.

Of je hebt 1 Beelddrager nascholing gevolgd en kunt aantonen dat je op een andere manier leservaring hebt opgedaan met het duiden van tekeningen.

 

De bij- en nascholingen code 1 t/m 4 worden 2 keer per jaar op de genoemde data aangeboden.

Indien beschikbaar, kunnen in overleg andere data worden afgesproken.

De Masterclass (code 5) is uitsluitend op aanvraag.

 

 

NOGG_05_06_2013_P1020093

 

DWVT 1 2016 01 30

 

BIJ - NASCHOLING - CODE 1

WAT ZEGT DE TEKENING IN EEN ZORGVERLENINGSPROCES?

Thema's: (toepasbaar op werken met kinderen en volwassenen)

- Kindertekeningen: ontwikkeling en analyse (dag 1)

- Traumaverwerking in en met tekeningen (dag 2)

Plaats: Utrecht, Wijnbesplantsoen 7

Data: 05 & 19 september 2024 (twee donderdagen) Open voor inschrijving

Tijd: 10:30 u tot 16:30 u (binnenlopen vanaf 10:15u)

Tarief: Per persoon € 265,- inclusief thee/koffie,

          materialen, readers

Minimale groepsgrootte: een workshop gaat door bij minimaal 4 personen.
Maximale groepsgrootte: 5 personen
Inschrijven en meer informatie: zie contactpagina
of bel: 06 45 866 277

Accreditaties
ABvC: 12 PE punten
VT: 12 PE punten voor 2 dagen

NFG: 8 punten
NVBH: 12 punten (& PSBK punten voor meerdere modules)

VBAG

12 contacturen - 4 dagdelen + 8 studie-uren (literatuur en praktische opdrachten)

 

 

BIJ - NASCHOLING - CODE 2

WAT ZEGT DE TEKENING IN EEN ZORGVERLENINGSPROCES?

Thema: (toepasbaar op werken met kinderen en volwassenen)

- Omgaan met boosheid (dag 1)

- Vergroten van zelfvertrouwen (dag 2).

Plaats: Utrecht, Wijnbesplantsoen 7

Data: 3 & 17 oktober 2024 (twee donderdagen) Open voor inschrijving
Tijd: 
10:30 u tot 16:30 u (binnenlopen vanaf 10:15u)

Tarief: Per persoon € 265,- inclusief inclusief thee/koffie,

          materialen, readers

Minimale groepsgrootte: een workshop gaat door bij minimaal 4 personen.
Maximale groepsgrootte: 5 personen
Inschrijven en meer informatie: zie contactpagina
of bel: 06 45 866 277

Accreditaties
ABvC: 12 PE punten
VT:12 PE punten voor 2 dagen

NFG: 8 punten

NVBH: 12 punten (& PSBK punten voor meerdere modules)

VBAG

12 contacturen - 4 dagdelen + 8 studie-uren (literatuur en praktische opdrachten)

 

 

Nascholing DWVT 2 Dag 1 2014 11 07 website 

 

BIJ - NASCHOLING - CODE 3

WAT ZEGT DE TEKENING IN EEN ZORGVERLENINGSPROCES?

Thema: (toepasbaar op werken met kinderen en volwassenen)

“Ik ben (niet) goed genoeg”

- De ontwikkeling van destructieve kernschaamte en de
  gevolgen voor het gedrag (bv. pesten) (dag 1)

- Helen van destructieve kernschaamte en vergroten
  van eigenwaarde (dag 2)

Plaats: Utrecht, Wijnbesplantsoen 7
Data: 7 & 21 november 2024 (twee donderdagen) Open voor inschrijving
Tijd: 
10:30 u tot 16:30 u (binnenlopen vanaf 10:15u)

Tarief: Per persoon € 265,- inclusief inclusief thee/koffie,

          materialen, readers

Minimale groepsgrootte: een workshop gaat door bij minimaal 4 personen.
Maximale groepsgrootte: 5 personen
Inschrijven en meer informatie: zie contactpagina
of bel: 06 45 866 277

Accreditaties
ABvC: 12 PE punten
VT: 12 PE punten voor 2 dagen

NFG: 8 punten
NVBH: 12 punten (& PSBK punten voor meerdere modules)
VBAG
12 contacturen - 4 dagdelen + 8 studie-uren (literatuur en praktische opdrachten)

 

BIJ - NASCHOLING - CODE 4

WAT ZEGT DE TEKENING IN EEN ZORGVERLENINGSPROCES?

Thema: “Ik durf mijzelf (niet) te laten zien.”
          
   (toepasbaar op werken met kinderen en volwassenen)

- Hoe en waarom verbergen onze cliënten zich?
  En wij als zorgverleners?
  Herkennen van maskers en verstopplaatsen in tekeningen,
  hoe ze te vinden en hoe er mee te werken. (dag 1)

- Veilig zonder masker of uit de schuilplaats,
  hoe doe je dat? (dag 2)

Plaats: Utrecht, Wijnbesplantsoen 7

Data: 4 & 18 april 2024 (twee donderdagen) Inschrijving gesloten
Data: de tweede nascholing in 2024 is op aanvraag mogelijk
        tot 1 december 2024

Tijd: 10:30 u tot 16:30 u (binnenlopen vanaf 10:15u)

Tarief: Per persoon € 265,- inclusief thee/koffie,

          materialen, readers

Minimale groepsgrootte: een workshop gaat door bij minimaal 4 personen.
Maximale groepsgrootte: 5 personen
Inschrijven en meer informatie:  zie contactpagina
of bel: 06 45 866 277

Accreditaties
ABvC: 12 PE punten
VT: 12 PE punten voor 2 dagen

NFG: 8 punten

NVBH: 12 punten (& PSBK punten voor meerdere modules)

VBAG

12 contacturen - 4 dagdelen + 8 studie-uren (literatuur en praktische opdrachten)

 

MASTERCLASS - HET DERDE BEELD - CODE 5

Voor deelname aan deze nascholing is het behalen van 2 van de andere nascholingen een vereiste.

Thema: Tekentherapeutische technieken bij ambivalente gevoelens / 'splitting' 

(toepasbaar op werken met kinderen en volwassenen)

Plaats: Utrecht, Wijnbesplantsoen 7

Data: De masterclass wordt op aanvraag gegeven / data in overleg
Geschikt voor bijvoorbeeld kleine groepen intervisiegenoten,
studiegenoten, collega's
, etc.

Tijd: 10:30 u tot 17:00 u (binnenlopen vanaf 10:15u)

Tarief: Per persoon € 265,- inclusief thee/koffie,

          materialen, readers

Minimale groepsgrootte: een workshop gaat door bij minimaal 2 personen.
Maximale groepsgrootte: 4 personen
Inschrijven en meer informatie: zie contactpagina

of bel: 06 45 866 277

Accreditaties
ABvC: 12 PE punten
VT: 12 PE punten voor 2 dagen

NFG: 8 punten

NVBH: 12 punten (& PSBK punten voor meerdere modules)

VBAG

12 contacturen - 4 dagdelen + 8 studie-uren (literatuur en praktische opdrachten)

 

NFG bevestigt accreditatie 8 punten voor de eerste nascholing.

Accreditatie voor de andere, soortgelijke nascholingen wordt aangevraagd.

 

NASCHOLINGSMOGELIJKHEDEN VAN 1 DAG OF DAGDEEL

Naast de tweedaagse geaccrediteerde nascholingen biedt Beelddrager op aanvraag ook studiedagen en -dagdelen of individuele sessies deskundigheidsbevordering.

Tarieven en mogelijkheden (online, in Utrecht of op locatie) in overleg.

 

DAGDROOMTHERAPIE / SYMBOOLDRAMA, een introductie

Katathym-Imaginatieve Psychotherapie (K.I.P.) is een methode die er op is gebaseerd dat de therapeut bij de in ontspannen toestand gebrachte cliënt dagdroombeelden opwekt. Vandaar de term dagdroomtherapie.

De fantasiebeelden in de dagdroom worden voor therapeutische doeleinden gebruikt. De cliënt deelt de beelden die hij zich voorstelt met de therapeut. De therapeut kan de voortgang van de beelden waar nodig constructief beïnvloeden en de dagdroom volgens beproefde regels en structuren leiden.

Oude, ongewenste patronen worden in de dagdroom losgelaten en vervangen door nieuwe mogelijkheden, constructieve keuzes en handelingen, die in het dagelijks leven kunnen doorwerken. De beelden kunnen worden getekend en verder bewerkt. De methode werkt diep door in het onbewuste. K.I.P. of dagdroomtherapie is ook bekend onder de naam Symbooldrama.


Na deze bij- of nascholing ben je geen symbooldramatherapeut. Je hebt kennis gemaakt met de methode en je kunt bij Beelddrager of bij een ander opleidingsinstituut hiermee meer evaring en kennis opdoen.

 

1 dagdeel, met mogelijke uitloop, inclusief eigen dagdroomtherapiesessie.
Aanmelden op aanvraag via e-mail. Zie contactpagina.
Maximaal 2 deelnemers.

Tarief: € 105 p.p. bij twee deelnemers.

 

DAGDROOMTHERAPIE / SYMBOOLDRAMA, verdieping
Heb je al ervaring met symbooldrama?
Dan kun je deze ervaring verdiepen en verbreden.
We overleggen over wat precies nodig is en passen de workshop aan.

1 dagdeel, met mogelijke uitloop, inclusief eigen dagdroomtherapiesessie.
Aanmelden op aanvraag via e-mail. Zie contactpagina.
Maximaal 2 deelnemers.

Tarief: € 105 p.p. bij 2 deelnemers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PERMANENT AANBOD TRAININGEN OP AANVRAAG

VOOR BEDRIJVEN, ORGANISATIES/INSTELLINGEN, ONDERWIJS EN INDIVIDUELE ZORGVERLENERS

Beelddrager organiseert activiteiten ter bevordering van het (inter)persoonlijk functioneren en betere resultaten.

- studiedagen (kennismaking, theorie en praktische ervaring,

  maximaal 25 deelnemers)

- workshops & trainingen (verdiepend - maximaal 6 deelnemers)

- individuele trajecten

 

 

Tekeing_voor_website_KVR_Contact_conflict

STUDIEDAG

KINDERTEKENINGEN ANALYSEREN

Deze studiedag / training is op aanvraag. Maximaal 12 deelnemers.

Voor professionals die met kinderen werken

of studenten die met kinderen willen werken

FOTO_voor_website_workshop_PAP_13_03_2012

Sfeerimpressie studiemiddag PAP - studievereniging studenten Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht, maart 2012

Theoriegedeelte:

Ontwikkelingsstadia van het tekenen gekoppeld aan de leeftijds- en ontwikkelingsfases van kinderen

Emotioneel communicatieve boodschappen in kindertekeningen

Praktijkgedeelte:

Zelf ervaren / tekenen en je eigen tekening lezen

Mogelijkheid tot vragen stellen over casus / of over meegebrachte kindertekeningen na gestructureerde opdracht voorafgaand aan de workshop

Zie ook de nascholing De Waarde van Tekentaal 1.

 

SFEERIMPRESSIES NASCHOLINGEN:

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING ZORGPROFESSIONALS EN ONDERWIJSGEVENDEN

FOTO voor website Nascholing derde beeld 2015 09 1

 

 

FOTO voor website Nascholing derde beeld 2015 09 2

 

Sfeerimpressie nascholing 'Het Derde Beeld'. Beroepsvereniging

voor (kinder-)tekentherapeuten, tekentaaldocenten en coaches beeldend.

Zutphen, september 2015.

 

NOGG_05_06_2013_P1020093

NOGG_05_06_2013_P1020098

Sfeerimpressie themadag 'Tekeningen kunnen helend werken'

NOGG, Houten 05 06 2013

 

AT_Lelystad_site_size_14

Sfeerimpressie nascholing 'De waarde van tekentaal'  dag 1: kindertekeningen

Eszensa, Lelystad, 25 05 2013

 

Nascholing_workshop_counselors_10_11_2012_1         

 


 

 

 

 

 

 

 

Nascholing_workshop_counselors_10_11_2012_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerimpressie nascholing ABvC, 10 11 2012

Joomla SEF URLs by Artio
Ontmoet jezelf in tekeningen
Ontdek wat dit wezenlijk betekent
Beleef de verandering
Neem Waar wat er gebeurt
Handel vanuit de verbinding met jezelf
Ervaar de uitwerking in het dagelijks leven